برقراری بیش از ۴۸۰ هزار تماس با سامانه ۱۴۱ البرز

به گزارش کاوک نیوز