اختصاص ۵۰ هکتار اراضی منطقه ویژه اقتصادی پیام به مزرعه خورشیدی

به گزارش کاوک نیوز